Новини
10/02/2017
Лейбълс Тек България e официален представител на QuickLabel®
05/07/2017
Show all

Етикети и опаковки: дойде ли вече следващият голям пробив?

Етикетна машина - процес на производство на етикети

В историята на дигитализация на печатните технологии и особено в нишата за производство на етикети и процеси наблюдаваме приблизително един и същи повтарящ се процес, който е горе-долу следния:

  • На пазара излиза нова технология.
  • Тя дава поле за креативност и нови идеи, как може да бъде приложена в производствения процес.
  • Производителите я представят на своите клиенти, които виждат нови възможности за приложение, от което се появяват нови изисквания към технологията.
  • Това от своя страна стимулира процес на подобрение и развиване на нови технологии.
  • И така нататък, и така нататък…

В хода на този процес, потребителите също се адаптират и променят своите очаквания, създавайки по този начин търсене на нови продукти и услуги. Този цикъл дава силен тласък на възприематено на дигиталните технологии и преминаване от старите старите технологии и процеси към моредните.

Вече се намираме в доста напреднала фаза на този процес и в производството на етикети. В България процесите, които се наблюдават в световен план, вървят с 2-3 години закъснение, но вече е доказано от практиката, че се пренасят и в родната печатна индустрия.

В световен мащаб е трудно да се оцени пазарът на потребителски опаковки, но със сигурност попада в диапазона 400-500 млрд. долара годишно. Грубата преценка на експертите в индустрията отдават около 3% от обемите произведени чрез дигитални технологии. По-голямата част от които, са в частта на етикетите и гъвкавите опаковки, създавайки огромни възможности за растеж, но в кои продуктови ниши и с какъв темп?

 

Исторически погледнато, етикетите са се произвеждали преимуществено чрез флексо или офсетовите печатни технологии, като в особено големите тиражи и ротогравюрата има своя малък дял. Около средата на 90-те години започна да се наблюдава ранното навлизане на електрофотографията в производство на етикети. От тогава насам в индустрията постепенно навлизаха различни доставчици на дигитално оборудване – и електрофотограско и инкджет, което се дължи на нарастване в търсенето на къси серии етикети. Това предлага на големите търговски марки да таргетират все по-малки и прецизно таргетирани групи от потребители, по-кратък срок за достигане до пазарите и все по-големи възможности за променливо съдържание.

Едновременно с това станахме свидетели на увеличаващате се употреба на гъвкави опаковки, което се отрази и на употребата на етикети. И така, това се проектира не само под формата на преминаването от аналогови към цифрови методи на печат, но също така и към вида на търсене на печатни продукти като цяло.

Към производството на етикети има много различни и уникални изисквания, в сравнение с печата на маркетингови и други материали. Медията, мастилото и законовите норми, особено в хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната и козметичната индустрии, както и други чувствителни продукти, за от особена важност и дори критични. Изискванията към цветовете и точността на възпроизвеждане нарастват, поради натиска от големите марки за спазване на корпоративни цветове и постигане на по-добра визия на продуктите по рафтовете в магазините. Ако добавите към това и новите възможности, които имат търговските марки, като например персонализация и др., можете сами да предвидите, че предстоят интересни и вълнуващи времена в печата на етикети.

В бъдещите ни материали, ще се постараем да ви потопим още по-дълбоко в света на тези нови технологии, процеси и успешни практики. В общи линии ще следим за вас тенденциите в производството на опаковки и по-специално на етикети и ще се стараем да получавате актуална информация за това, какво се случва в индустрията. И най-важното – какво предстои да се случи, за да можете, да взимате адекватни и навременни решения.