Инспекция за печатна продукция


Luster PrintMan

Специално разработена за проверка на опаковки от картон, като фармацевтични опаковки, тютюневи опаковки, 3C опаковки на електронни продукти, козметични опаковки, опаковки за храни, опаковки за течности и др. Голямата й гъвкавост позволява точна проверка на силно отразяващи субстрати, както и нормални, например златен и сребърен картон, метализиран материал и релефен матеирал. Тя е в състояние да инспектира дефекти като черти, липсващ печат, мръсно петно, пръскане, неправилен регистър, отклонение в цвета, както и дефекти на релеф. Нещо повече, тя може да осигури ефективна проверка и класификация на променливи данни.  

LabelRoll-P

Инсталирана върху печатна машина като флексо машина, дигитална преса – системата за проверка на качеството от серията LabelRoll-P може 100% да контролира качеството на печат за всички тесни уеб приложения и етикети. По този начин се нямаляват отпадъците, производствените разходи и се подобрява ефективността. LabelRoll-P е в състояние да инспектира дефекти като непълен или липсващ печат, мръсно петно, печат с мастило, неправилна регистрация, промяна на цвета, неправилно щанцоване и рязане, променливи данни и др

LabelRoll-F

Интегрираният с развиващо устройство, слитер и пренавиващо устройство LabelRoll-F, ви предлага 100% контрол на качеството на готовите изделия. Това драстично намалява брака и недоволните клиенти. LabelRoll-F ви помага да оптимизирате своето производство, тъй като ви предлага скорост на работа то 300 м / мин. Междувременно машината проверява за грешки като: малки дефекти, 3D дефекти и дефекти на променливи данни като липсващ печат, мръсно петно, счупено писане, балон, надраскване и прекомерно лепило и т.н.