Технически/офис сътрудник

 

Сервизен техник печатна техника и оборудване