Спомагателно оборудване


Автоматична машина за рязане на шпули LEMORAU CTA 1500

 

Lemorau CTA 1500 е машина за автоматично рязане на шпули. Нейната функция е да реже шпули в желания размер по дължина и в избрано количество. Изработена с качествени компоненти и по точни спецификации, тя произвежда перфектно изрязани шпули бързо и точно за години напред. CTA 1500 е лесна за употреба и включва напълно автоматизиран цикъл на рязане.


Машина за рязане на шпули LEMORAU CT 1500

 

Lemorau CT 1500 е ръчна машина за рязане на шпули, която е компактна, ефективна и рентабилна. Тя произвежда точен, чист, качествен разрез с бърза и лесна смяна за множество диаметри на шпулата. CT 1500 е много леса за работа, след нанизване на шпулата върху дорника, операторът задава размера с краен ограничител, който определя дължината на нарязаните шпули. След това операторът натиска бутона за стартиране, спуска ножа с помощта на дръжката и отрязва шпулата.