Accessories

Дадено тяло може да се наелектризира при натиск или триене в друго тяло, така наречената електростатика. Наличието на електростатичен заряд може да доведе до някои неудобства, като привличане на прахови частици и други микро елементи. Тези неудобства могат да доведат до сериозни последици, като например: спиране на работния процес; токов удар и дори до причиняване на смърт. Тази ситуация може да се избегне, като електростатичните заряди се разбият на йони с положителен и отрицателен заряд.

Вижте повече по темата

Като лидер в сверата на UV LED технологиите, приложими в индустриални условия, Phoseon притежава най-богатото портфолио от LED решения за: печат; покрития; изпичане и адхезия.

Вижте повече по темата